Doktorandusz hallgatónk sikere a XVI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián

Szőcs Álmos, a PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának első éves PhD-hallgatója témavezetőivel (Angyal Zsuzsa, ELTE TTK Környezettudományi Centrum és Varga Attila, ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézet) közös „Mennek-e terepre a gyerekek?  Az iskolán kívüli terepi környezeti nevelés helyzete a budapesti belvárosi iskolák esetében”  című előadásával első helyezést ért el a XVI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Környezeti nevelés szekciójában. Ezáltal egyike lett azoknak a fiatal kutatóknak, akiket eredményeikért díjaztak
2021.04.25.