Hogyan mérhető a magyar gyermekek környezettudatossága?

A társadalom környezettudatosságának növeléséhez fontos, hogy megbízható eszközeink legyenek a környezeti nevelési programok és környezettudatosság összefüggéseinek feltárásához.

Az EKTI kutatói az országos Fenntarthatósági Témahét oktatási programhoz kapcsolódóan egy széles körű kutatói együttműködés keretében vizsgálják a magyar általános és középiskolás diákok környezettudatosságát, az ezzel összefüggő faktorokat, és mindennek részeként a környezettudatosság feltárására szolgáló eszközök használhatóságát. Ennek az együttműködésnek az első eredményeiről számoltak be az EKTI kutatói (Berze Iván Zsolt, Dúll Andrea és Varga Attila) a Debreceni Egyetem és a PontVelem Nkft. munkatársaival közösen a Sustainabilty című Q1-es folyóiratban. Eredményeik feltárták, hogy a széles körben használt Új Ökológiai Paradigma Skála (NEP Scale) gyerekek számára adaptált magyar nyelvű változata nem tekinthető egydimenziósnak. Három, jól megkülönböztethető és érvényes faktort találtak (Az emberi beavatkozás megkérdőjelezése, A természet jogai és az Ökokrízis), amelyek különböző mértékben és irányban függenek össze a nemmel, az életkorral, a környezetbarát magatartással és a környezeti világnézet gazdasági-technikai vonatkozásaival. Mindez amellett, hogy hozzájárul a NEP skálát egydimenziósként használó kutatások sok esetben bizonytalan eredményeinek magyarázatához, új bizonyítékot szolgáltat a környezetbarát attitűdök és világnézetek rendkívül összetett voltára, és támpontokat ad a környezettudatosság alakulásának pontosabb feltérképezéséhez, és ezáltal hatékonyabb környezeti szemléletformáló beavatkozások tervezéséhez

2022.04.19.