Demonstrátori pályázat

Az ELTE PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézete (EKTI) pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre demonstrátori poszt betöltésére.

Demonstrátor lehet 

a) az ELTE PPK aktív státuszú hallgatója, vagy
b) az ELTE bármely karán képzésben részt vevő, aktív státuszú hallgató, amennyiben az alapkarán nem lát el demonstrátori feladatokat;

és aki

● érdeklődik az Intézet által oktatott és kutatott tudományterületek iránt,
● felsőoktatási végzettséggel már rendelkezik, vagy legalább 2 tanulmányi félévet lezárt,
● tanulmányai során figyelemre méltó szakmai teljesítményt mutatott fel a pedagógia, a neveléstudomány és/vagy a pszichológia területén (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat stb.),
● idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani, továbbá
● vállalja, hogy legfeljebb heti 10 órában demonstrátori feladatokat lát el.

A demonstrátor feladatai:

a) az intézeti/kutatócsoporti tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív tudományos diákköri tevékenység),
b) kutatási asszisztensi (rész)feladatok ellátása a kutatócsoport mellett,
c) közreműködés a kutatócsoport honlapjának szerkesztésében, frissítésében (új tartalmak előállítása),
d) részvétel az oktatómunka segítésében (az intézet által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában előadás tartása),
e) különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl.: gyakorlatok szervezése, konferenciaszervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása stb.),
f) részvétel az intézeti/kutatócsoporti adminisztrációs feladatokban,
g) részvétel az oktatói, hallgatói mobilitásokhoz kötődő szervezési munkákban,
h) közreműködés az Intézet és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában,
i) félévente beszámoló készítése, amit a vizsgaidőszak utolsó hetéig kell továbbítania az intézetigazgató és a kutatócsoport vezetője felé

A benyújtott pályázat akkor érvényes, ha az alábbi dokumentumokat tartalmazza

1. Jelentkezési lap (letölthető űrlap)
2. Motivációs levél
3. Önéletrajz
4. Neptunból az eddigi (szakon töltött) féléveknek az összesítő lapjai

A pályázatot kérjük „Jelentkezés a demonstrátori pozícióra” tárggyal az ekti@ppk.elte.hu címre küldeni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 17-e, 12:00 óra.

2021.07.14.