ELTE-s egyetemi hallgatók kiállítása a Budai Várnegyedben szerzett sajátélményekből

2023.01.06.
ELTE-s egyetemi hallgatók kiállítása a Budai Várnegyedben szerzett sajátélményekből

Az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézet (EKTI) által indított ,,A város felfedezése” c. szabadon választható tárgy célja, hogy a diákok minél mélyebb tudást szerezhessenek a város épített és természeti környezetéről. Az őszi félév során bejárt Budai Várnegyedről az ELTE-s hallgatók építészeti-környezetpszichológiai témákat feldolgozó személyes alkotásokat készítettek, amelyek egy kiállítás keretében 2023. január 12-én 17:00-tól tekinthetőek meg az I. kerületi Vízivárosi Klubban. 

Milyen valójában a Budai Várnegyed? Hányféle módon értelmezhető egy belvárosi terület? Hogyan interpretáljuk, milyen jelentést tulajdonítunk a bennünket körülvevő épített és természeti környezetnek? ,,A város felfedezése: városi séták és terepgyakorlatok építészeti és környezetpszichológiai megközelítésben” című kurzust második alkalommal szervezte meg az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézete (EKTI). A tárgy célja, hogy a hallgatóknak megmutassa a kortárs városelemzésekben egyre nagyobb hangsúlyt kapó transzdiszciplináris megközelítést, és a városi térhez kapcsolódó sajátélmény megszerzésének lehetőségét. Hiszen a települések megismeréséhez elengedhetetlen a különböző tudományágak tudásanyagának integrált, összetett elemzési fókusza. Ebben a szellemben a terek alkotásával foglalkozó szakmák együtt gondolkodnak a tervezői, fejlesztői, beruházói oldallal, a társadalom vizsgálatával foglalkozó területek képviselőivel és a terület használóival, lakóival. 

Ebből a felütésből kiindulva, második szemeszter óta foglalkozik az EKTI a Budai Várnegyeddel. A Budai Vár az utóbbi idők egyik legtöbbet emlegetett fővárosi fejlesztési területe. Számos olyan érdekes témát tartogat, melyen keresztül a városfejlesztés bonyolult rendszere szemléltethető. A Várnegyed ugyanis nemcsak hatalmi, igazgatási, kulturális vagy turisztikai központ, hanem lakó, szolgáltatási és rekreációs terület is. A történelmi hagyományok, a sokéves múzeumi funkciók, a fővárosba látogatók helyei, valamint az ország hatalmi szereplői tereinek összefonódása így nemcsak gazdasági, építészeti, történeti, hanem társadalmi és kulturális vonatkozásokkal is bír. 

A hallgatók előadásokon és városi sétákon vettek részt, mely közelebb vitte őket ahhoz a személyes narratívához, mely számukra lefordíthatóvá, megismerhetővé tette a Budai Várnegyedet. A narratívaképzést egy kreatív produktumban (tabló, rajz, film, fényképsorozat, kollázs, vers, novella stb.) jelenítették meg, az általuk választott és az oktatókkal közösen kifejlesztett témakörben. A személyes alkotások 2023. január 12-étől láthatóak a Vízivárosi Klubban (1015 Budapest, Batthyány utca 26.). Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

A kiállítást megnyitja Váradiné Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere és Dr. Dúll Andrea, az EKTI intézetigazgatója. 

Kép: FORTEPAN / Kriss Géza