Konferencia az idősödésről

Hogyan közelít a mai társadalom az idősgondozáshoz? Hogyan kell értelmezni az inkluzív és holisztikus dizájnt? Milyen etikai, jogi, pszichológiai és építészeti megközelítések lehetnek a demenciabarát térkialakításokkal kapcsolatban? 2022. december 6-án a ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézet és a Lille-i Katolikus Egyetem Influethics kutatócsoport közös szakmai napot tartott, ahol az egyre idősödő társadalom kihívásaira keresték a választ. 

Az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézetének Környezetpszichológia Kutatócsoportja és a Lille-i Katolikus Egyetem (UCL) Influethics Kutatócsoportja egy 2022-ben indult bilaterális pályázat keretében francia és magyar időseket gondozó intézményeket vizsgál. A „Tempora et mores - Multidiszciplináris szemléletű tudástranszfer francia és magyar idősgondozással foglalkozó intézményekben” című projektben a fejlett országok egyik legnagyobb kihívásával, az idősödő lakosság életfeltételeinek javításával és a korosodó lakosság pszichológiai jóllétének fenntartásával kapcsolatban végeznek transzdiszciplináris szemléletű kutatásokat. Társadalmi szinten egyre fontosabb feladatként jelenik meg az idősek közösségi hátterének megerősítése és az ápolási-gondozási tevékenységet végzők szakmai támogatása, melynek elemzésében a műszaki-, élet-, természet- és társadalomtudományok sajátosságainak többféle szakterülethez kapcsolódó bevonása szükséges. 

Különösen nehéz a demenciával és egyéb időskori betegséggel küzdők bentlakásos intézményeinek helyzete, hiszen a segítés megszervezéséhez és a pszichoszociális feladatok ellátásához kevés adatot és támogatást kapnak a benne dolgozók és az ottlakók. Ebben segít a két egyetem közös kutatása, melyben az idősgondozásban jelentős nehézségekkel küzdők bentlakásos épületeit vizsgálják franciaországi és hazai példákon. A kutatás fókuszában az ápolási és gondozási intézmények elemzése, a gondozott idős emberek különböző téri helyzetekhez kapcsolódó élményeinek vizsgálata, valamint az ápolási személyzet megsegítésének lehetőségei szerepelnek. 

A vizsgálatok megkezdése előtt, december elején, az ELTE EKTI Környezetpszichológia Kutatócsoportja és a UCL Influethics Kutatócsoportja közös konferenciát szervezett, ahova a hazai idősgondozásban érintetteket, valamint a környezetpszichológia, az orvostudomány, a filozófia és az inkluzív építészet területén jártas szakértőket hívtak meg. Az elhangzott előadások és szakmai inputok az idősgondozás témakörében a fenti nézőpontokon kívül a viselkedéselméletek, a térszervezés, és az etika szempontjait elemezték. A Francia Intézetben tartott szakmai napon bemutatkoztak a projektben részt vevő PhD-hallgatók is saját kutatási területeikkel, valamint a program része volt egy rövidfilmvetítés és a konferencia másnapján egy idősotthon-látogatás is. A következő években a tudásmegosztás jegyében az EKTI-s kutatók Franciaországban és Magyarországon vesznek részt közösen szervezett konferenciákon, illetve ápolási és gondozási intézményeket látogatnak meg. A begyűjtött tapasztalatokat módszertani útmutatóban, nyomtatott publikációkban és különböző tudáscsere-alkalmakon osztják meg a szakmai közeggel és a nagyközönséggel. 

2022.12.15.

Influence · Architecture · Aging

Influence · Architecture · Aging

0

/

0

0

/

0