Könyvbemutató

2022.11.28.
Könyvbemutató

2022. november 23-án a PPK könyvtárában került sor Varga Attila, karunk habilitált docensének „Iskolák a fenntartható jövőért” című könyvének bemutatójára, amely a L’Harmattan Kiadónál a Dúll Andrea dékánhelyettes asszony által sorozatszerkesztőként jegyzett KívülBelül könyvsorozat részeként jelent meg. A kötetet Réti Mónika tanár, oktatásfejlesztő, a Kutató Tanárok Egyesületének elnöke, a Belügyminisztérium fenntarthatóságra nevelési szakértője mutatta be. Bemutatójában hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóságra nevelés ügye egyre nagyobb figyelmet kap a nemzetközi oktatáspolitikai folyamatokban. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak elfogadása óta mind az Európai Unió, mind az ENSZ szakosított szervezetei kiemelt figyelmet fordítanak a területre.  A fenntarthatóságra nevelési fejlesztések egyik fókuszpontja pedig éppen az egész intézményes megközelítés, ami Varga Attila kötetének is a központi témája. A kötet bemutatja azt az elméleti keretrendszert, amely megalapozza, hogy a fenntarthatóság témaköre az oktatás központi témájává vált az elmúlt időszakban, és emellett bemutatja azokat a különböző tudományos megközelítéseket, melyek nem csak elméleti, hanem empirikus támpontokat adnak a fenntarthatósággal foglalkozó pedagógusok számára, gyakorlati munkájuk fejlesztéséhez. Réti Mónika hangsúlyozta: kiemelkedően fontos, hogy a fenntarthatósággal foglalkozó pedagógusok munkájuk során ne csak megérzéseikre és elméleti ismereteikre hagyatkozva végezzék munkájukat, hanem építsék be a fenntarthatóság pedagógiájának hatásaival kapcsolatos empirikus ismereteket is. Legyenek aktív részesei az e hatásmechanizmusokat, folyamatosan monitorozó és a gyakorlat számára tudományosan megalapozott visszajelzéseket adó kvalitatív és kvantitatív kutatásoknak.

A bemutató kapcsán élénk eszmecsere bontakozott ki a következő kérdésekben: Hogyan tudatosítható a pedagógustársadalomban, hogy ma már a fenntarthatóság nem egyszerűen a környezetvédelem kiterjesztése, hanem az emberiség globális fejlődési céljait meghatározó keretrendszer, melybe gyakorlatilag minden pedagógiai törekvés beilleszthető? Hogyan kerülhető el mindemellett, hogy a fenntarthatóság ne váljon üres frázissá, hanem szilárd elméleti alapot, közös vonatkoztatási pontot jelentsen a legkülönfélébb pedagógiai törekvéseknek? Szükséges-e célzott forrásokat biztosítani a fenntarthatóság nevelés számára, vagy arra kell törekedni, hogy a pedagógusok plusz források bevonása nélkül beépítsék munkájukba fenntarthatóság célrendszerét.  

A könyvbemutató végén a résztvevők megfogalmazták abbéli közös szándékukat, hogy a jövőben a közösen törekednek a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítésének a felsőoktatásban való érvényesülésére, és remélik, hogy a KívülBelül sorozat egyik következő kötete ezt a témát fogja bemutatni.   

Forrás: ELTE PPK

Könyvbemutató - Varga Attila: Iskolák a fenntartható jövőért

Könyvbemutató - Varga Attila: Iskolák a fenntartható jövőért

0

/

0

0

/

0