Varga Attila habilitációja

2021. február 25-én került sor Varga Attila, az EKTI tudományos főmunkatársának habilitációs előadásaira. Az előadásokban röviden bemutatásra kerültek a „Fenntarthatóságra nevelés elméleti alapjai és egész intézményes megközelítése” című habilitációs dolgozat legfontosabb eredményei.  A dolgozat kísérletet tesz arra, hogy összegezze, mi lehet az oktatás, és azon belül, leginkább a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítésének hozzájárulása az emberiség előtt álló fenntarthatósági kihívásokra adandó válaszok kereséséhez, és bemutasson néhányat az ezen a téren eddig elért eredmények közül. Célja, hogy a dolgozat olvasói elgondolkozzanak, és kritikus reflexiókat fogalmazzanak meg azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy vajon a fenntarthatóság eszméje bekerülhet-e a pedagógia központi eszméi közé a XXI. században? Válhat-e olyan rendező elvvé, mellyel minden pedagógiai és oktatásfejlesztési tevékenység során számolni kell? Mennyiben segítheti elő mindezt a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítésének fejlesztése, terjesztése?

A dolgozat letölthető erre a linkre kattintva.  

2021.03.02.