Új képzés a PPK kínálatában

2021.05.04.
Új képzés a PPK kínálatában

Az országban egyedülálló, környezetvédelmi szakpszichológus, szakirányú továbbképzést indít Intézetünk 2021 szeptemberétől. 

A képzésről Dúll Andrea intézetigazgatót és Varga Attila tudományos főmunkatársat kérdeztük.

A képzésre olyan jelentkezőket várnak, akik szeretnének mélyebb ismeretekre szert tenni a környezettudatos és környezetkárosító viselkedések pszichológiai hátteréről, a fenntartható fogyasztásról, a környezettudatosságra ható informális és formális tényezőkről, a szemléletformálás, a pszichoedukáció lehetőségeiről, vagy akár a téma szervezetpszichológiai, munkapszichológiai aspektusairól.

A fenntarthatóságnak, a klímaváltozásnak ezernyi vetülete van a szervezetek életében, de a magánéletünkben is. Ha a klíma változik, az emberi viselkedésnek is változnia kell, és ez nem minden esetben megy végbe simán. Éppen ezért van egyre nagyobb igény olyan szakemberekre, akik segíteni tudnak a környezetvédelem és az emberi jóllét összhangjának megteremtésében.

Az első év az elméleti megalapozást szolgálja, a második, gyakorlatorientált évben pedig a projekttantárgy és az önálló kutatómunka keretében lesz lehetőség olyan szervezetekkel megismerkedni, amelyek úttörő munkát végeznek a fenntartható üzleti modellek, a környezeti nevelés, az ökopszichológiai megközelítések gyakorlati alkalmazása terén. A vendégoktatók között lesz erdőcoach, tapasztalati tanulással foglalkozó szakember és ökopszichológus is.