Szakdolgozat

Szakdolgozati témák

Ágoston Csilla

 • A klímaváltozás pszichológiája (kiemelt fókuszok: klímaszorongás, ökobűntudat, ökogyász, környezettudatos attitűdök és cselekvés)
 • Addikciók
 • A koffeinfogyasztás pszichológiai vonatkozásai

Buvár Ágnes

 • Márkáktól/Influenszerektől érkező társadalmilag hasznos üzenetek hatásvizsgálata
 • Meggyőzési tudatosság és reklámhatékonyság
 • Etikátlan marketinggyakorlatok (bújtatott reklám, pszichológiai nyomásgyakorlás, megtévesztő üzenetek) és a fogyasztói kitettség vizsgálata

Dúll Andrea

 • Épített környezetek pszichológiája
 • Városi terek környezetpszichológiája
 • Egyeztetés után: bármilyen környezetpszichológiai téma

Lippai Edit

 • Játékterek környezetpszichológiája
 • Képzelt terek, fantáziavilágok környezetpszichológiai elemzése
 • Bekapcsolódás az 2020/155 számú etikai engedéllyel bíró „Játékterek interjúk” kutatásba, melynek célja kvalitatív interjúk segítségével feltárni és leírni, hogy milyen szociofizikai környezeti jellemzőkkel bír az az analóg és/vagy digitális játéktér, ami maximalizálja és fenntartja a játékélményt.

Varga Attila

 • A környezeti nevelés, szemléletformálás pszichológiai/pedagógiai hatásvizsgálata
 • A természetélmény és természethiány pszichológiai/pedagógiai hatásvizsgálata
 • A környezetvédelmi tevékenységekben való részvétel pszichológia/pedagógiai háttere